Müvekkillerimize, küresel pazarlardaki rekabet gücünü maksimum düzeye ulaştırmayı hedefleyen sınai mülkiyet hizmetleri sunmaktayız. Tescille ilgili danışmanlık, araştırma, tescil sonrası izleme ve strateji geliştirme hizmetleri, uzmanlık alanlarımızdır.

Marquality olarak, müvekkillerimizi Türk Patent ve Marka Kurumu, Avrupa Patent Ofisi ve Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’nda temsil etmekteyiz. 1995’te uluslararası standartlara kavuşan Türk sınai mülkiyet sisteminin gelişim sürecini yakından takip ederek edindiğimiz deneyim başarımızın temellerinden biridir.

Misyon

Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik gelişimi için gerekli olan fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması amacıyla, bu alanda değer üreten gerçek/tüzel kişileri, ulusal ve uluslararası alanda tüm yasal süreçlerde temsil etmek ve haklarını savunmaktır.

Vizyon

Ülkemizde fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması alanında pazar payında ilk üç içinde yer alan; en çok güvenilen; alandan edindiği bilgi ve deneyimi sosyal sorumluluk çerçevesinde iç ve dış müşterileri ve alan uzmanları ile paylaşan; yurtiçinde yaygın ve kolay ulaşılabilir bir şube ağına sahip, iletişim ve yazılım başta olmak üzere tüm teknolojik gelişmeleri işine hızlı adapte edebilen ve bu gelişmeler doğrultusunda istikrarlı büyüyen bir danışmanlık şirketi olmaktır.

Değerler

Güven: İş yaptığımız tüm kişi ve kurumlar ile güven temelli ilişkiler kurarız. Çözüm Odaklılık: Sorunun olduğu her yerde birden fazla çözümün olduğuna inanırız. Yüksek Kalite: Kurumsal kalite standartlarımızı yaygın beklentilerin üzerinde oluştururuz. İnsan Odaklılık: İnsanı tüm süreçlerin merkezine alırız. Bütünsellik: Verdiğimiz tüm hizmetlerin birbirlerini bütünleyecek biçimde olmasına dikkat ederiz. Sürekli Gelişim: Gelişimin tüm yapılar için zorunlu olduğuna inanırız.

Kalite Politikamız

Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik gelişimine katkı sağlayan, tüm gerçek ve tüzel kişilere gereksinim duydukları fikri ve sınai haklarının korunması konusunda; güvenilir, hızlı, çözüm odaklı ve yüksek kalite standartlarında danışmanlık hizmeti vermektir.